Hva er Osteopati?

Osteopati var den første behandlingsformen som satte manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker i system. Manuell betyr at osteopaten bruker hendene til å diagnostisere og behandle.

I Norge ser man per i dag på Osteopati som komplementær medisin, det vil si at behandlingsformen brukes i tillegg til etablert behandling i det offentlige helsevesen. Verdens helseorganisasjon anerkjenner osteopati som en selvstendig profesjon.

Undersøkelsen

I den osteopatiske undersøkelsen skaffer osteopaten seg informasjon om bevegelighet og funksjon i alle segmenter og avsnitt av kroppen, for så å sette disse i relasjon til hverandre og pasientens symptomer. I tillegg benytter osteopaten standard medisinske prosedyrer som ortopedisk og nevrologisk testing.

I undersøkelsen fokuseres det ikke bare på de fysiske symptomene. Osteopaten gjør også en vurdering av livsstil, stressbelastning og andre miljømessige faktorer som kan tenkes å ha en innvirkning på kroppens funksjon.

Behandlingen

Osteopaten behandler hele mennesket, og behandlingsformen passer for alle aldersgrupper. Målet er å lindre smerte og bedre funksjon gjennom å normalisere bevegelse og spenning i ledd, muskler, leddbånd og bindevev, samt å bedre sirkulasjonen av blod og lymfe.

Teknikkene som brukes velges ut fra pasientens alder, allmenne helsetilstand, det aktuelle problemet, og om det foreligger relative eller absolutte kontraindikasjoner for de forskjellige teknikkene.

Hos osteopaten er du i trygge hender. Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse, og samarbeider med annet helsepersonell i det offentlige og private helsevesen når det er nødvendig.